Liên hệ chúng tôi
The GWEICH Family ——
vi

Gaabor Air Fruyer GA-E5A

Năng lượng 5k, làm cho anh nấu ăn trong một cái nồi; Mỡ thấp, không khói và không có dầu, khỏe mạnh và dễ nấu ăn; Điều khiển máy tính, điều khiển nhiệt độ và thời gian Hiển thị màn hình thời gian và nhiệt độ, rõ ràng trong nháy mắt.

Kết nối
TY_RELATED_VIDEO
Sitemap Privacy Policy Powered by: yinqingli.com