Liên hệ chúng tôi
The GWEICH Family ——
vi

Gaabor Electric Grill GH-M16

1,7L mỏ vàng nóng, thích hợp với người 2-3; trên: Một cái núm để khởi động ngay lập tức và điều khiển nhiệt độ sưởi ấm. Điều khiển nhiệt độ, Tắt điện tự động. Phun nhiệt để giải tán nhiệt an toàn và nhanh.

Kết nối
TY_RELATED_VIDEO
Sitemap Privacy Policy Powered by: yinqingli.com