Liên hệ chúng tôi
The GWEICH Family ——
vi

"Gaabor Meat Grinder GJ M30A"

Công suất lớn 2L, một thao tác chuẩn bị đủ thịt cho cả gia đình Cửa thoát hiểm bằng thép, cứng và chống Trang. Thân hình kính nhìn bộ, chặt thịt và cắt rau quả; Bìa trên có thể bỏ, dễ cài và làm sạch.


Kết nối
TY_RELATED_VIDEO
Sitemap Privacy Policy Powered by: yinqingli.com